pigato_site_logo

İzmir Mimarlık Ofisi | pigato

Pigato Mimarlık, Çeşme, Urla, Karşıyaka başta olmak üzere İzmir ve çevresinde faaliyet gösteren genç bir mimarlık ofisidir. Konsept geliştirme, ruhsat, uygulama ve detay projeleri, mimari danışmanlık ve kontrollörlük hizmetleri, inşai uygulama işleri taahhüdü ve grafik tasarım işleri yapmaktadır.

 

Projeler >

pgt_faaliyet-opt
Pigato Mimarlık Ltd. Şti.
Kurucu: Eser Düzcan, Y.Mimar (İTÜ)

Eser Düzcan

1986 yılında İzmir'de doğdu.

Sivas ve Denizli'de toplamda 16 sene yaşadı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nden 2010 yılında mezun oldu.

2012 yılında, "Türkiye'deki Güncel Konut Araştırmaları'nda 'Ev' Olgusu" başlıklı tezi ile Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasarım Yüksek Lisans Programı'nı ve 2 yıllık bir akademik asistanlık deneyimini tamamladı.

2 yıla yakın İstanbul'da Farzımahal Mimarlık'ta çalıştı.

Askerliğin ardından İzmir'e yerleşerek 2 yıl Ayyapı Mimari'de mimarlık pratiğine devam etti.

Eylül 2016'da kendi mimari ofisi olan Pigato Mimarlık'ı kurdu. Çalışmalarına burada devam ediyor.

 

Mimari Yaklaşım

Mimari her karar, insanların yaşamını yakından etkileyen sonuçlar üretir. Bu yüzden mimarların, insanlara ve çevreye karşı bazı sorumlulukları vardır. Uzun bir süre, ustadan öğrenilen bir zanaat gibi sürdürülen mimarlık pratiği, zamanla güzel sanatlar alanından koparak farklı bir noktaya gelmiştir. Günümüzde mimar, çeşitli disiplinler ve kullanıcı/proje sahibi ile koordinasyonu sağlayan bir ekip lideri konumundadır. Projenin fikir aşamasından deneyimlendiği ana kadar olan süreci nasıl yönettiği önemlidir.

 

Pigato Mimarlık olarak iletişim odaklı tasarım süreçlerini benimsiyoruz. Mimarın mutlak bilirkişi olarak değil, katılımcı karar alım sürecini yönlendiren bir lider olarak pozisyon alması gerekliliğini savunuyoruz. Bu yaklaşımın bazı getirileri şöyle sıralanabilir;

  • Kullanıcı ve işverenin katılım sağladığı bir tasarım süreci
  • Uzman disiplinlere daha efektif söz hakkı
  • Kişilere ve yere özel sonuç alımına katkı
  • Memnuniyet oranında artış
  • Daha etik bir yaklaşım imkanı
  • Standart dışı yeni deneyimlere olanak sağlaması
  • Yaratıcı çözümleri teşvik etmesi
  • Sadece mimarı değil tüm katılımcıları temsil eden proje